• Jubileumpremie LMF

  In het jaar van zijn eerste lustrum stelt het Leids Mediafonds maximaal 10.000 euro ter beschikking voor een journalistiek onderzoek naar ontwikkelingen in de lokale en regionale journalistiek tussen nu en de komende vijf jaar, met aandacht voor de situatie in Leiden en de regio.

   

  Journalisten kunnen een voorstel voor zo’n onderzoek indienen. Uit de voorstellen kiest het bestuur het best uitgewerkte en onderbouwde plan van aanpak. Het onderzoek levert een journalistieke productie op.

   

  Aanleiding voor het uitloven van deze premie is het vijfjarig bestaan van het Leids Mediafonds, dat op donderdag 7 september 2023 wordt gevierd. De winnaar presenteert de resultaten van dit onderzoek tijdens deze bijeenkomst.

 • Procedure

  Indieners hebben de volledige vrijheid om de precieze invalshoek en de bronnen te bepalen. Ter inspiratie geven we een viertal vragen mee: Welke krachten vallen te versterken? Welke zwaktes vragen om oplossingen? Welke kansen tekenen zich af om te benutten? Welke bedreigingen vragen om maatregelen?

  Voorstellen kunnen worden ingediend via het aparte aanvraagformulier onderaan deze pagina. De uiterste inzenddatum voor dit specifieke plan is 1 mei 2023. De behandeling van de aanvragen duurt maximaal 4 weken. Voor vragen over de LMF-jubileumpremie: info@leidsmediafonds.nl. De deadline voor andere aanvragen bij het fonds voor de voorjaarsronde blijft overigens wel 1 april 2023.

  Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf nu!

  DEADLINE: 1 MEI 2023

  Op het aanvraagformulier kun jouw plan voor een journalistiek onderzoek naar ontwikkelingen in de lokale en regionale journalistiek tussen nu en de komende vijf jaar beschrijven en toelichten.

All Posts
×