Return to site

B&W Leiden willen in grote bezuinigingsronde Leids Mediafonds 60% verkleinen 

Het bestuur van het Leids Mediafonds (LMF) is teleurgesteld over het besluit van het Leidse college van burgemeester en wethouders om de subsidie voor versterking van (onderzoeks)journalistiek in en om Leiden terug te brengen van 250.000 euro naar 100.000 euro. Het fonds bestaat net anderhalf jaar en heeft juist een tweede ronde van aanvragen achter de rug. 

De reden om te bezuinigen op het stimuleringsfonds heeft niets te maken met het functioneren ervan. Het college van Leiden voert aan dat het een gevolg is van de noodzaak om 12 miljoen euro te bezuinigen om tegenvallende ontwikkelingen bij het Gemeentefonds en enkele rijksbelastingen op te vangen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het aangekondigde pakket maatregelen.

Geen luxe

Voorzitter van het LMF Bob Nieman noemt het vooral jammer dat het besluit van het college uitstraalt dat goed werkende lokale journalistiek als een luxe wordt gezien. “De aanvragen die het LMF heeft gehonoreerd zijn een bewijs van het tegendeel. Wij letten scherp op maatschappelijke relevantie en journalistieke diepgang.”

De vele aanvragen in de tweede ronde, april dit jaar, geven volgens het LMF aan dat het fonds iets op gang weet te brengen in de journalistiek in Leiden en omgeving. Van de 31 aanvragen werden er 9 gehonoreerd met een subsidiebedrag van ruim 150.000 euro in totaal, op grond van diepgang, relevantie, aanpak en originaliteit. Het LMF ziet dan ook dat de kracht en de kwaliteit van het fonds toenemen.

Dat wordt ook in de buitenwereld opgepikt: het Leidse Mediafonds is een voorbeeld voor gemeenten en provincies die verschraling van de lokale en regionale journalistiek willen tegengaan. Het LMF staat zodoende bekend als ‘het Leidse model’.

Snoeischaar

Als die ontwikkeling doorzet en er ook regionale fondsen ontstaan, kijkt het Leidse fonds ook naar zijn eigen positie binnen het geheel. Mede daarom zoekt het LMF naar samenwerking met andere (Leidse) fondsen en cofinanciering, zoals ook nadrukkelijk de opdracht is die het fonds bij de start in 2018 meekreeg van de Leidse gemeenteraad. Toen is ook de beleidsinhoudelijke wens uitgesproken om het fonds ‘zeker voor drie tot vier jaar een kans te geven alvorens te evalueren’. Om deze redenen zegt LMF-voorzitter Nieman: “Nu het fonds meer dan halveren, zien wij als de snoeischaar zetten in een plant die net in knop is.”

Nieman onderstreept dat de lokale journalistiek een belangrijke functie heeft als waakhond van de democratie en als bron van betrouwbare, onafhankelijke informatie. “Het is goed om beleid en besluitvorming af en toe tegen het licht te houden, met de bevindingen het publieke debat te voeden en bij te dragen aan de betrokkenheid van inwoners bij hun stad en hun regio. Dat was ook één van de overwegingen om het LMF in 2018 op te richten. Want de spreekwoordelijke kloof tussen burger en politiek ligt niet alleen in Den Haag.”

Het fonds overweegt om over de ontstane situatie de dialoog te zoeken met de raadscommissie Werk en Middelen, waaronder het mediabeleid valt.