Return to site

Tweede ronde Leids Mediafonds

subsidie voor negen journalistieke projecten

Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde in totaal ruim 150.000 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. Het gaat om heel diverse producties, variërend van artikelen, podcasts en documentaires, waarvan er een flink aantal in serie zal verschijnen. De vele aanvragen bij het fonds, 31 in totaal, maakten het noodzakelijk om scherp te kiezen.

Daarmee is de tweede ronde in het bestaan van het Leids Mediafonds een succes te noemen. Volgens voorzitter Bob Nieman bewijzen het aantal en de kwaliteit van de journalistieke aanvragen dat het fonds in een behoefte voorziet. “We brengen duidelijk iets op gang in de journalistiek in Leiden en de Leidse regio. Er zijn zoveel ideeën, dat we allerlei factoren hebben afgewogen: de verwachte journalistieke diepgang, relevantie voor de Leiden en omstreken, aanpak en originaliteit, om er een aantal te noemen.” Ook wilde het fonds nog ruimte overhouden om in oktober een volwaardige najaarsronde te houden. De deadline daarvoor is 1 oktober 2019.

De gehonoreerde projecten laten een grote verscheidenheid zien in vorm en inhoud, waarbij journalistieke thema’s als milieu, wonen, sociaal-maatschappelijk werk en economie aan de orde komen. Het gaat om crossmediale producties over Leids plastic, verhalen vanuit de Slaaghwijk, portretten van mensen die in armoede leven, interviews over verkamering in Leiden, een podcastserie over bewonersinvloed op beleid en bestuur, onderzoeksprojecten rond de plannen van een Chinese projectontwikkelaar en naar de politieke samenwerking in de Leidse regio, en documentaires over gemengd wonen en vercommercialisering van de stad in het Rembrandtjaar. In dit overzicht hebben alle gehonoreerde aanvragers hun projecten kort omschreven. Verschillende lokale mediapartijen en zowel jonge freelancers als ervaren journalisten zijn bij de aanvragen betrokken. Alle journalistieke producties zijn te zijner tijd openbaar toegankelijk op de pagina Producties.

Het Leids Mediafonds

Het Leids Mediafonds beheert 250.000 euro; een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – de komende tijd jaarlijks uittrekt voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio.
De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2019. De voorwaarden staan elders op deze website. Daarop zijn ook alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen voor iedereen gratis terug te vinden.

Bestuurswisseling

Hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets, afgevaardigd als bestuurslid door de Universiteit Leiden, heeft besloten per 1 mei 2019 terug te treden in verband met het tijdsbeslag van haar andere werkzaamheden. Dat maakt een combinatie met het bestuurslidmaatschap van het stimuleringsfonds voor Leidse journalistiek lastig. Addie de Moor, docent Journalistiek Schrijven, volgt Smeets op als secretaris van het bestuur. De Moor werkt sinds 2004 aan de Universiteit Leiden en geeft daarnaast schrijftrainingen op redacties, bij overheden en organisaties.