Return to site

Eerste ronde Leids Mediafonds in volle gang

Aanvraag doen voor 1 oktober

De eerste aanvraagronde voor journalistieke producties die een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving uitdiepen is in volle gang. De deadline is over een maand, op 1 oktober 2018 om 23:59 uur.

Het Leids Mediafonds beheert 250.000 euro; een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – de komende jaren uittrekt voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter geïnformeerd worden over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving.

Na de oprichting begin dit jaar van het onafhankelijke fonds is gewerkt aan een reglement. Daarin zijn de criteria vastgelegd waarop aanvragen zullen worden beoordeeld. Het fonds organiseert twee keer per jaar een aanvraagronde: in het najaar, met sluitingsdatum 1 oktober, en in het voorjaar, met sluitingsdatum 1 april.

Het bruist van de plannen

Inmiddels zijn de eerste aanvragen binnen bij het Leids Mediafonds. Bob Nieman, voorzitter van het vijfkoppige bestuur van het fonds, hoopt dat er komende maand nog veel aanvragen bij komen. “We hebben vlak voor de zomer een kennismakingsbijeenkomst gehad met Leidse en regionale media. Daar bruiste het van de plannen. Ik reken er daarom op dat wij die de komende weken in de vorm van aanvragen zullen ontvangen.”

Een aanvraag bij het Leids Mediafonds kan via de website www.leidsmediafonds.nlworden gedaan. De spelregels staan op de site uitgelegd. Na sluiting van de eerste ronde beoordeelt het bestuur van het fonds of de aanvragen voldoen aan de criteria en worden gehonoreerd. Dat gebeurt binnen zes weken. Hopelijk verschijnen de eerste gesubsidieerde publicaties nog in 2018.