Return to site

Veel aanvragen voor Leids Mediafonds

31 voorstellen ingediend

De lokale journalistiek in de Leidse regio heeft veel belangstelling voor het Leids Mediafonds (LMF). In totaal zijn 31 voorstellen ingediend tijdens de eerste aanvraagronde van het fonds, die op 1 oktober afliep. Het LMF-bestuur gaat alle aanvragen nu beoordelen en maakt half november 2018 bekend welke voorstellen worden gehonoreerd.

Het doel van het eerder dit jaar opgerichte Mediafonds is bevordering van de kwaliteitsjournalistiek in de Leidse regio, zodat inwoners, instellingen en bedrijven nog beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad en directe omgeving. De gemeente Leiden heeft daarvoor in 2018 250.000 euro ter beschikking gesteld aan het LMF, dat binnen de grenzen van de verleende subsidie verder onafhankelijk opereert.

De ingediende journalistieke onderwerpen zijn zeer divers en variëren van politiek, sport en geschiedenis tot verkeer, milieu en universiteit. Het gaat om artikelen voor dag- en weekbladen en voor online, maar ook om producties voor radio, video/TV, podcast, en zelfs een app. Nagenoeg alle gevestigde lokale media maar ook veel freelance journalisten hebben interesse voor een bijdrage uit het fonds.

Die grote belangstelling heeft onze verwachtingen ruim overtroffen en onderstreept nut en noodzaak van het Leids Mediafonds. - Bob Nieman, voorzitter

De vijf bestuursleden gaan de journalistieke aanvragen toetsen aan de criteria die zijn vastgelegd in een reglement dat te vinden is op de site www.leidsmediafonds.nl. Daar zullen – behalve in de lokale media zelf - uiteindelijk ook alle gehonoreerde publicaties verschijnen.

De tweede aanvraagronde van het Leids Mediafonds is in het voorjaar 2019 met 1 april als sluitingsdatum. Diverse journalisten hebben al laten weten daarvoor plannen te willen indienen.