Return to site

Leids Mediafonds honoreert acht journalistieke projecten

Voorjaarsronde 2024

Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2024 bijna 74.000 euro subsidie toegekend aan acht journalistieke projecten. In totaal waren er achttien aanvragen, waarvan er vijf Leidens Ontzet als onderwerp hadden. Op 3 oktober 2024 is dat 450 jaar geleden. Drie van deze aanvragen zijn gehonoreerd. Alle drie vallen onder de paraplu van het multimediale jubileumproject van de 3 October Vereeniging, waaraan ook de gemeente en de Universiteit Leiden bijdragen.

Het gaat om een speciaal katern bij Leids Nieuwsblad, een documentaire van 50 minuten voor Omroep West en Sleutelstad en daaraan gekoppeld een journalistiek project, waaraan tien tot vijftien studenten uit mbo, hbo en wo meedoen.

Met de speciale jubileumbijlage vol nieuws, achtergrondverhalen, interviews, columns en fotorubrieken, wil Leids Nieuwsblad de inwoners van de stad en regio Leiden in de stemming brengen voor de bijzondere viering van 3 oktober. In de documentaire Sporen van 3 oktober kiezen de makers als perspectief herkenbare plekken en tastbare sporen van het Spaanse beleg van Leiden in de zestiende eeuw. Die zijn niet alleen in de stad te vinden, maar ook in omliggende regio. De documentaire wil de kijkers verleiden met andere ogen naar hun eigen omgeving te kijken en na te denken over de betekenis van sporen van conflict.

Het studentenproject draagt bij aan de documentaire. Bedoeling is dat de studenten in deelredacties eigen producties gaan maken, die op zichzelf staan maar ook de film kunnen ondersteunen. Doelstelling is het verhaal van 3 oktober op een innovatieve en multimediale manier te vertellen.

De vijf andere projecten die het Leids Mediafonds honoreert, bestaan uit series artikelen, radio-interviews en projecten waarin fotografisch beeld een prominente plek heeft. De onderwerpen zijn divers. Het gaat om interviews met Oekraïners in Leiden (Leids Nieuwsblad), portretten van kunstenaars van de Kunstroute Leiden (Leidsch Dagblad), drugsgebruik in studentenstad Leiden (Mare), de invoering van de ‘zero-emissiezone’ in de binnenstad (Sleutelstad) en een veelzijdig ‘portret’ van de lucht(kwaliteit) boven de stad (Leidsch Dagblad).

Achttien aanvragen

Het bestuur van het Leids Mediafonds ontving in de voorjaarsronde 2024 in totaal achttien aanvragen, met een totaalbedrag van meer dan 200.000 euro. Subsidies zijn toegekend aan producties die veelbelovend zijn, een originele invalshoek hebben, actueel zijn en diepgravend. Een overzicht van de acht gehonoreerde aanvragen is te vinden op de pagina projecten. Alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt staan op de pagina producties.

Het Leids Mediafonds beheert in 2024 137.500 euro, voor twee aanvraagrondes. Een ton daarvan is beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden, 37.500 euro is afkomstig van de provincie Zuid-Holland via de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.