Return to site

Leids Mediafonds honoreert in najaarsronde zes journalistieke projecten

Uitslag najaarsronde 2022

Het Leids Mediafonds heeft in zijn najaarsronde 2022 in totaal ruim 53.000 euro subsidie toegekend aan zes journalistieke projecten. Het gaat om geschreven artikelen en podcasts. De onderwerpen zijn politiek en sociaal-maatschappelijk, twee producties zoomen in op wetenschap.

Zo zijn de aanstaande waterschapsverkiezingen (15 maart 2023) onderwerp van een serie van vijf artikelen en radio-uitzendingen voor Omroep West en Sleutelstad. De invloed van het waterschap wordt in beeld gebracht aan de hand van concrete kwesties, als wateroverlast bij Gouda en de wens van strandtenthouders om jaarrond te exploiteren. Het door het Leids Mediafonds gesubsidieerde onderwerp betreft de bestrijding van ‘invasieve exoten’, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse duizendknoop. Dat wordt in samenwerking met Sleutelstad gemaakt.

Een voorbeeld van een productie met een sociaal-maatschappelijk onderwerp is het volgen van een initiatief van zorgorganisatie Gemiva. Die heeft zich in de Meelfabriek gevestigd en wil vandaaruit cliënten en ondersteunen om in de maatschappij en een echte (werk)plek te vinden. Hoe dit verloopt is straks te beluisteren via Sleutelstad, in een serie van vijf podcasts. De makers willen de hoofdpersonen van de serie ook betrekken bij het vervaardigen ervan.  

Dertien aanvragen

Het bestuur van het Leids Mediafonds ontving in de najaarsronde 2022 in totaal dertien aanvragen. De keus viel vooral op producties die journalistiek onderzoek vergen en die een actuele meerwaarde hebben voor Leiden en de Leidse regio. De zes aanvragen die zijn gehonoreerd zijn te vinden in dit [link] overzicht. Mediapartners zijn Sleutelstad, Leidsch Dagblad, Omroep West en de Voorschotense Krant.

Het Leids Mediafonds beheert in 2022 200.000 euro. De helft daarvan is beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden, de andere helft door de Provincie Zuid-Holland via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. De Leidse gemeenteraad besloot eind vorig jaar de financiering voort te zetten. Tot en met 2025 is jaarlijks voor twee rondes 100.000 euro beschikbaar gesteld. Bij het provinciale fonds dient het LMF elk jaar een subsidieaanvraag in, de omvang van de bijdrage staat niet vast want er zijn intussen meer lokale mediafondsen in Zuid-Holland opgericht.

Eerste mediafonds wordt 5

De komende voorjaarsronde (deadline 1 april 2023) valt samen met het eerste lustrum van het Leids Mediafonds. Het LMF, het eerste fonds in Nederland voor de stimulering van lokale journalistiek, bestaat dan vijf jaar. Het bestuur van het fonds zal dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en bereidt een speciale editie voor. Wie meer wil weten over het fonds kan terecht op de website: leidsmediafonds.nl. Daarop zijn ook, vrij beschikbaar, alle journalistieke producties te vinden die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijne