Return to site

Leids Mediafonds honoreert negen journalistieke projecten

Uitslag voorjaarsronde 2022

Het Leids Mediafonds heeft in zijn voojaarsronde 2022 in totaal bijna 82.500 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. Het gaat om artikelen, podcasts en documentaires over heel uiteenlopende onderwerpen.

(Betaalbaar) wonen trekt dit voorjaar veel journalistieke aandacht. Drie freelancers dienden voorstellen in die aan dat actuele en urgente thema raken. Het gaat om artikelen op Sleutelstad over de bepaling van de waarde van particuliere woningen (de WOZ) en projecten om in flats en appartementencomplexen tot energiebesparing te komen en een of meer artikelen in Mare over de kwaliteit van huurcontracten van studenten.   

Fictie of feit?

De zes andere gehonoreerde aanvragen zijn niet onder één noemer te vangen. Er komt bijvoorbeeld een vodcast (een podcast, maar met beeld) waarin de fictie van de Leidse thrillerschrijver Jeroen Windmeijer wordt gecheckt. Een serie van twintig artikelen in het Leids Nieuwsblad neemt de lezers mee op Taalsafari door Leiden, om te ontdekken welke plekken en gebouwen een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het Leids.

Buskruitramp

Voor Omroep West wordt de vliegtuigoverlast die Leidenaren steeds vaker ervaren onder de loep genomen. Op Unity zal één lange podcast gepubliceerd worden over een ramp die zich in 1807 middenin Leiden voltrok, toen een schip met 37 ton buskruit aan boord ontplofte. De makers gaan met wetenschappers, nazaten en rampdeskundigen in gesprek om de ramp te reconstrueren en te duiden. In een serie van artikelen en podcasts wordt het verschijnsel ontleed van de voorkeurstem, die in maart grote invloed heeft gehad op de samenstelling van de Leidse gemeenteraad. Tot slot komt er een tweedelige documentaire over kinderen die thuiszitten in plaats van op school: om hoeveel kinderen gaat het in Leiden, wat zijn de oorzaken en ligt de sleutel bij het onderwijs? De films verschijnen op Sleutelstad. De negen aanvragen die zijn gehonoreerd zijn te vinden in dit overzicht.

Het Leids Mediafonds

Het Leids Mediafonds bestaat sinds april 2018 en organiseerde sinds dat najaar acht aanvraagronden, telkens in het voor- en najaar. In 2022 beheert het fonds 175.000 euro. Daarvan is 100.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden en 75.000 door de Provincie Zuid-Holland via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. De inzet van gemeente en provincie is versterking van de lokale journalistiek. Het Leids Mediafonds vertaalt dat in bevordering van kwaliteitsjournalistiek in Leiden en directe omgeving, opdat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio. 

Studentenregeling

Het fonds heeft in 2021 ook een studentenregeling geïntroduceerd, om journalistiek talent dat in Leiden wordt opgeleid te stimuleren. Studenten aan de Hogeschool Leiden (Media & Journalistiek) en de Universiteit Leiden (Wetenschapscommunicatie en Journalistiek & Nieuwe Media) kunnen hierop een beroep doen. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april 2022. De voorwaarden staan hier. En op deze pagina zijn ook, vrij beschikbaar, alle journalistieke producties te vinden die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen.