Return to site

Mediafonds looft jubileumpremie uit voor journalistiek onderzoek

Uitslag voorjaarsronde 2022

In het jaar van zijn eerste lustrum stelt het Leidse Mediafonds (LMF) maximaal € 10.000 euro ter beschikking voor een journalistiek onderzoek naar ontwikkelingen in de lokale en regionale journalistiek tussen nu en de komende vijf jaar, met aandacht voor de situatie in Leiden en regio.

Journalisten kunnen een voorstel voor zo’n onderzoek bij het fonds indienen. Uit de voorstellen kiest het fondsbestuur het best uitgewerkte en onderbouwde plan van aanpak. Het onderzoek levert een journalistieke productie op.

Aanleiding voor het uitloven van deze premie is het vijfjarig bestaan van het Leids Mediafonds, dat op donderdag 7 september 2023 wordt gevierd. De winnaar presenteert de resultaten van dit onderzoek tijdens deze bijeenkomst.

Indieners hebben de volledige vrijheid om de precieze invalshoek en de bronnen te bepalen. Ter inspiratie geeft het fondsbestuur een viertal vragen mee: Welke krachten vallen te versterken? Welke zwaktes vragen om oplossingen? Welke kansen tekenen zich af om te benutten? Welke bedreigingen vragen om maatregelen?

Voorstellen kunnen worden ingediend via een apart aanvraagformulier op de website van het fonds: www.leidsmediafonds.nl. De uiterste inzenddatum voor dit specifieke plan is 1 mei 2023. Voor vragen over de LMF-jubileumpremie: info@leidsmediafonds.nl. De deadline voor andere aanvragen bij het fonds voor de voorjaarsronde blijft overigens wel 1 april 2023.

Het Leids Mediafonds wil de lokale journalistiek versterken door kwaliteitsjournalistiek te bevorderen in Leiden en directe omgeving. Doel is de inwoners, instellingen en bedrijven nog beter te informeren over wat er speelt in hun eigen regio.