Return to site

Leids Mediafonds introduceert studentenregeling

Samenwerking met universiteit en hogeschool Leiden

Het Leids Mediafonds maakt vanaf komend jaar 5000 euro vrij uit zijn budget voor subsidiëring van tien journalistieke projecten van Leidse studenten journalistiek en (wetenschaps)communicatie. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Het doel is nieuw journalistiek talent, dat in kennisstad Leiden - niet voor niets European City of Science in 2022 - wordt opgeleid, te stimuleren.

 

Studenten kunnen tijdens de gewone voorjaars- en najaarsronde subsidie aanvragen bij deze aparte regeling binnen het Leids Mediafonds. Er is per aanvraag 500 euro beschikbaar, wat betekent dat er per ronde 5 aanvragen van studenten kunnen worden goedgekeurd.
Voorzitter Bob Nieman van het Leids Mediafonds zegt: “We hebben dit bedacht, nadat we een stroom aanvragen van studenten ontvingen bij de oktoberronde van dit jaar. Het past heel goed bij onze doelstelling om de lokale journalistiek te stimuleren, verdieping te zoeken en nieuw talent aan te wakkeren. We hebben dan ook al drie aanvragen van studenten gehonoreerd, vooruitlopend op de afspraken over de studentenregeling.”
Na een jaar kijkt het Leids Mediafonds wat de resultaten zijn van de studentenregeling. Op basis daarvan kan besloten worden het totaalbedrag dat jaarlijks beschikbaar is te verruimen.

 

Voorrang voor beste voorstellen
Door de introductie van de aparte regeling hoeven de projecten die studenten indienen niet te concurreren met ideeën van ervaren journalisten. Het Leids Mediafonds beoordeelt inzendingen van studenten op journalistieke aanpak, diepgang, actualiteit en de relatie met Leiden en de Leidse regio. Daarbij let het mediafonds vooral op het journalistieke gehalte van het project en de hoofdvraag die de studenten hebben geformuleerd. De voorstellen die hierop het beste scoren, worden gehonoreerd.
Studenten moeten ook een mediapartner vinden, die de productie zal publiceren. De subsidie wordt uitbetaald, zodra dit is gebeurd. Een begroting hoeven de studenten niet in te dienen. Docenten van de universiteit en de hogeschool zullen de studenten coachen, zowel bij de aanvraag als bij de realisatie van de productie.