Return to site

Vijfde ronde Leids Mediafonds: subsidie voor 13 journalistieke projecten

Rijke najaarsronde 2020

Het Leids Mediafonds heeft een rijke najaarsronde achter de rug. Uit 25 subsidieaanvragen voor journalistieke onderzoeksprojecten zijn er 13 gehonoreerd. Samen krijgen die bijna 140.000 euro subsidie. Het gaat om artikelenseries, podcasts en documentaires, die in samenwerking met het Leidsch Dagblad, Sleutelstad en Omroep West tot stand gaan komen. De onderwerpen lopen uiteen van de impact van corona tot aan de Leids-Marokkaanse gemeenschap en van de positie van Leidse wijkverenigingen tot de nieuwe toekomst van vliegveld Valkenburg.

Onder de aanvragers waren veel studenten journalistiek aan de Leidse universiteit. Dat heeft het Leids Mediafonds ertoe gebracht een stimuleringsregeling voor studenten op te zetten. Voorzitter Bob Nieman van het fonds: “Het past goed bij de uitgangspunten van het Leids Mediafonds. We willen aanstormend talent een steuntje in de rug geven en daarbij samenwerken met andere partijen. Daarom stellen we komend jaar in totaal 5000 euro beschikbaar uit ons budget voor projecten van studenten. Voorstellen die wij als goed beoordelen, kennen we dan een vast bedrag van 500 euro toe.” Over de precieze invulling van de voorwaarden en de begeleiding die studenten krijgen, is het bestuur van het fonds in gesprek met betrokken docenten van de Leidse universiteit. Dat moet uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst.

Van alle 10 aanvragen die studenten dit najaar indienden, zijn er 4 toegewezen. Dat is gebeurd na weging van de verwachte diepgang, de aanpak en de actualiteitswaarde en originaliteit van het onderwerp.

 

In het jaar 2020 zijn al met al 18 journalistieke projecten gehonoreerd uit 40 aanvragen. Het jaar begon wat aarzelend, mede doordat de voorjaarsronde middenin de eerste coronagolf viel. Getuige de interessante en nieuwswaardige voorstellen die deze ronde zijn ingediend, lijken journalisten nu de twijfel te boven te zijn.

 

In het overzicht 'projecten' hebben alle gehonoreerde aanvragers hun projecten kort omschreven. Verschillende lokale mediapartijen en zowel jonge freelancers als ervaren journalisten zijn bij de aanvragen betrokken. Alle journalistieke producties zijn te zijner tijd openbaar toegankelijk op de pagina 'producties'.

 

Het Leids Mediafonds beheerde in 2020 200.000 euro, een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – heeft uitgetrokken voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio. Voor 2021 is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

 

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april 2021. De voorwaarden staan elders op deze website. Daarop zijn ook alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen voor iedereen gratis terug te vinden.