Return to site

Voorjaarsronde Leids Mediafonds open tot 1 april

Een lockdown weerhoudt journalisten er niet van te spitten naar nieuws. Als het onderwerp een Leidse invalshoek heeft, diep graaft en maatschappelijk relevant is, dan kan het Leids Mediafonds dat spitwerk ondersteunen met subsidie. Dat kan door voor 1 april 2021 een aanvraag te doen.

In de voorgaande jaren organiseerde het Leids Mediafonds in de aanloop van een aanvraagronde informatiebijeenkomsten en netwerkborrels, waar makers van gesubsidieerde projecten vertelden over hun ervaringen en waar het bestuur van het fonds een toelichting gaf op de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen. Corona verhindert dát wel.

Om in ieder geval deels in die leemte te voorzien, is de Leidse filmmaker Jan Stap gevraagd om een film te maken over de betekenis van het Leids Mediafonds. In de film komen onder anderen lokale journalisten aan het woord over de meerwaarde die het fonds biedt. Een ander initiatief, bedoeld om invloedrijke journalistieke producties aan te wakkeren staat voor dit najaar op de rol. Dan introduceert het fonds de ‘Impactprijs’.

Studentenregeling

Het Leids Mediafonds roept daarom journalisten met ideeën voor artikelen, series, films, of podcasts op om via www.leidsmediafonds.nl te toetsen of die voor steun in aanmerking komen. Daarbij wijst het fonds ook op de speciale regeling voor Leidse studenten, die in het kader van hun studie aan hogeschool of universiteit een aanvraag kunnen indienen. Een aanvraag kan hier worden ingediend. Voor studenten is een eigen aanvraagformulier beschikbaar.

Voor een ieder die aarzelt hoe dat moet: vragen staat vrij, de mailbox van het fonds staat dag en nacht open: info@leidsmediafonds.nl