Return to site

Vierde ronde Leids Mediafonds: subsidie voor vier journalistieke projecten

Maatschappelijke kwesties staan centraal

Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2020 in totaal ruim 50.000 euro subsidie toegekend aan vier journalistieke projecten. Het gaat om journalistieke radio- en televisieproducties, waarbij maatschappelijke kwesties centraal staan.

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de gehonoreerde aanvragen bij het fonds. Eén van de projecten, ‘De virus-estafette’ gedoopt, heeft als kern een wekelijkse weblog waarin wordt gevolgd wat de impact is van het virus op de Leidse samenleving, cultuur en (kennis)economie. Andersom wordt ook bekeken welke impact de knappe Leidse koppen hebben op de bestrijding van het virus. Rond de wekelijkse rubriek worden thema’s verder uitgewerkt in blogs en podcasts op Sleutelstad. Ook zullen er in samenwerking met Omroep West minstens drie beeldreportages worden gemaakt. Een ander project wordt een serie podcasts over eenzaamheid in Leiden, een probleem dat is verscherpt door corona.

Het in financiële zin grootste project staat los van de coronacrisis. Het gaat om een documentaire, ‘Kind van de rekening’, die in beeld brengt hoe het met de jeugdzorg is gesteld in Leiden en regio. Dit gebeurt aan de vooravond van een nieuwe ronde van contractuele inhuur van hulpverlenende organisaties (1 januari 2021). De film wordt begeleid door een artikel.

Over een vijfde project, dat in samenwerking met de huis-aan-huisbladen in Leiden en de Leidse regio zal ontstaan, is de besluitvorming nog niet helemaal afgerond.

Het Leids Mediafonds kreeg in de voorjaarsronde 2020 15 aanvragen. De vier gehonoreerde projecten vormen de oogst na een scherpe selectie. Een aantal aanvragen betrof de oprichting van een nieuw medium, die niet vergezeld gingen van een stevig onderbouwde begroting noch een uitgewerkt voorstel over de inhoudelijke invulling. Andere voorstellen ontbeerden volgens het bestuur een duidelijke Leidse invalshoek of een actuele kapstok. Voorzitter van het Leids Mediafonds Bob Nieman zegt: “We hebben om deze redenen een aantal interessante en diepgravende voorstellen moeten afwijzen. Wij hopen dat de indieners hiermee rekening willen houden bij een volgende subsidieronde van het fonds.”

In dit overzicht hebben alle gehonoreerde aanvragers hun projecten kort omschreven. Verschillende lokale mediapartijen en zowel jonge freelancers als ervaren journalisten zijn bij de aanvragen betrokken. Alle journalistieke producties zijn te zijner tijd openbaar toegankelijk op deze pagina.

Het Leids Mediafonds

Het Leids Mediafonds beheert in 2020 200.000 euro; een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – uittrekt voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2020. De voorwaarden staan elders op deze website. Hierop zijn ook alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen voor iedereen gratis terug te vinden.