Return to site

Voorjaarsronde 2021: subsidie voor negen journalistieke projecten

Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2021 in totaal bijna 100.000 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. Er zijn veel ideeën voor series gehonoreerd: achtergrondartikelen, reportages, podcasts, televisie-interviews, fotojournalistieke producties en de cijfercheck Even narekenen. Onder de toegekende aanvragen ook twee projecten van studenten, zowel van de Universiteit Leiden als de Hogeschool Leiden.

Stond de coronacrisis in de ronden van 2020 centraal, nu is dat onderwerp grotendeels van tafel. Daarvoor in de plaats is de invalshoek economisch, historisch, cultureel en maatschappelijk. Acht van de negen producties zijn van freelancers, die zullen publiceren via het Leidsch Dagblad, Sleutelstad en Mare.

 Te verwachten zijn onder meer een spannende podcast waarin de luchtoorlog die in 1943 boven Leiden woedde centraal staat; een serie televisiegesprekken, Hello Leiden, waarin nieuwkomers in Leiden - vluchtelingen, studenten, expats – vertellen hoe zij Leiden ervaren en wat hun achtergrond is; reportages die in tekst en foto’s de Rijn door Leiden volgen en antwoord geven op de vraag of de stad op een nog nattere toekomst is voorbereid. Het Leidsch Dagblad licht de financieel-economische doopceel van Leiden Bio Science Park en onderzoekt of er een Leidse beurskoers kan worden ontwikkeld. In een serie worden mensen gevolgd die naar Leiden kwamen maar geen papieren hebben. En alles wat afgestudeerden willen weten over promoveren komt aan bod in de podcastserie PhD voor Dummies.

Het bestuur van het Leids Mediafonds ontving in de voorjaarsronde 2021 in totaal veertien aanvragen. De negen aanvragen die zijn gehonoreerd zijn te vinden in dit overzicht. 

Het Leids Mediafonds  

Het Leids Mediafonds beheert in 2020 200.000 euro. De helft daarvan is beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden, de andere helft door de Provincie Zuid-Holland via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. De gemeente en de provincie hebben als doel de lokale journalistiek te versterken. Het Leids Mediafonds vertaalt dat in bevordering van kwaliteitsjournalistiek in Leiden en directe omgeving, opdat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio.  De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2021. De voorwaarden staan op de website van het fonds: leidsmediafonds.nl. Daarop zijn ook, vrij beschikbaar, alle journalistieke producties te vinden die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen.