Return to site

Leids Mediafonds honoreert in zevende ronde vijftien journalistieke projecten

Het Leids Mediafonds heeft in zijn najaarsronde 2021 in totaal ruim 80.000 euro subsidie toegekend aan vijftien journalistieke projecten, waaronder zeven projecten van studenten journalistiek aan de Universiteit Leiden. De onderwerpen zijn divers van inhoud en vorm. Zo verschijnt er een speciale ‘gazette’ over verleden, heden en toekomst van de media in Leiden en fotografeert en interviewt de stadsfotograaf de mensen die van Leiden een internationale stad maken.

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werpen ook hun schaduw vooruit. Sleutelstad gaat in een serie van televisie-interviews met lijsttrekkers ‘afrekenen met vier jaargemeentepolitiek’; Unity biedt wekelijks ‘politieke avondvitaminen’ op de radio, waarbij twee lokale politieke partijen aan de tand worden gevoeld over een lokaal probleem dat luisteraars uit Leiden en omliggende gemeenten aandragen.  

Inzet studenten

Opvallend is het aandeel van studenten in de projecten. Naast de zeven aanvragen bij de studentenregeling die het mediafondsbegin dit jaar opzette, zullen studenten van vijf verschillende studierichtingen werken aan een speciale Gazette over journalistieke geschiedenis van Leiden. Die krant verschijnt volgend jaar, in de aanloop naar de Dag van de Leidse Journalistiek op 3 november 2022. Leiden is in 2022 European City of Science - de tweede stad die dit predicaat krijgt na Toulouse in 2018 - en dit evenement past in dat kader. Rond het thema zijn verder een symposium, tentoonstelling, lezingen en radiopodcasts te verwachten. Ook komt er een stadswandeling langs markante punten in de journalistieke geschiedenis.

Lastige keuzes

Het bestuur van het LeidsMediafonds ontving in de najaarsronde 2021 in totaal 25 aanvragen, waarvan 11 bij de studentenregeling. Uit de vele inzendingen (in april kwamen er 14 aanvragen binnen) moest het bestuur gezien de beschikbare middelen kiezen. Dat was vaak lastig, de doorslag gaf steeds de verwachte journalistieke meerwaarde van de aanvragen voor de inwoners van Leiden en de Leidse regio. De vijftien aanvragen die zijn gehonoreerd zijn te vinden in dit overzicht.

Het Leids Mediafonds

Het Leids Mediafonds beheert in 2021 200.000 euro. De helft daarvan is beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden, de andere helft door de Provincie Zuid-Holland via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek. Intussen heeft de Leidse gemeenteraad ingestemd met voortzetting van de financiering. Tot en met 2025 is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld. De inzet van gemeente en provincie is versterking van de lokale journalistiek. Het Leids Mediafonds vertaalt dat in bevordering van kwaliteitsjournalistiek in Leiden en directe omgeving, opdat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio.  

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april 2022. De voorwaarden staan hier. En op deze pagina zijn ook, vrij beschikbaar, alle journalistieke producties te vinden die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen.