• Producties gefinancierd door het Leids Mediafonds

  Armoede in Leiden

  Makers: Andy Clark en Gerry van Bakel

  Mediapartner: Sleutelstad Media

  Eerste publicatie: 25 september 2019

  Armoede in Leiden. Wanneer noemen we in 2019 iemand arm? Wat betekent dat voor je dagelijks leven? Voor je eventuele kinderen? Hoe kom je rond van (te) weinig geld? De gemeente Leiden werkt aan een nieuw beleid waarbij wordt ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid. Hoe gaat dat werken in de praktijk?

  Programmamakers Andy Clark (onafhankelijk producent, voormalig BBC en Wereldomroep) en Gerry van Bakel (Sleutelstad FM en onafhankelijk podcaster) gaan op onderzoek uit. In een zesdelige reeks podcasts, radio-uitzendingen en artikelen voor website en sociale media wordt armoede in Leiden in kaart gebracht en worden de ideeën in het nieuwe beleid onder de loep genomen.

  Hier is het eerste artikel te vinden.

  Van het gas af

  Makers: Corrie van der Laan, Marc Wonnink

  Mediapartner: Leiderdorps Weekblad, Unity.nu

  Eerste publicatie: 19 december 2018

  In de serie 'Van het gas af' wordt drie jaar lang gevolgd hoe de Leiderdorpse Oranjewijk op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. De serie bestaat uit een maandelijkse, twee pagina’s grote rubriek in het Leiderdorps Weekblad en een eveneens maandelijkse korte documentaire op Unity.NU. Hier is de eerste publicatie in het Leiderdorps Weekblad en de bijbehorende minidocumentaire bij Unity.nu is hier. De tweede aflevering staat hier. De tweede minidoc hier. De derde is hier te lezen en hier de bijbehorende minidocumentaire. Aflevering vier is hier, minidoc vier hier te zien. Op 26 juni verscheen aflevering 5, en op 29 juni minidoc 5. De zesde aflevering is hier in te zien, minidoc nr. zes hier. Aflevering zeven vind je hier, de bijbehorende minidoc hier.

  Leidsche TwitterTap

  Makers: team vanuit Leidsch Dagblad en de TwitterTap

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Eerste publicatie: 15 mei 2019

  Hoofddoel: via Twitter gestructureerd zoeken naar nieuwe maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de regio 071 en het analyseren van (politieke) regionale discussies. De Leidsche TwitterTap geeft realtime analyses en verhelderende visualisaties rondom netwerkdichtheid, bubbels, woordgebruik en typologieën van twitteraars. De journalisten van het Leidsch Dagblad zetten dit om tot vernieuwende journalistieke producten. Trainen en opleiden van journalisten in het werken met online data is een belangrijk onderdeel van het project. Deze aanpak leidt tot ten minste vier vernieuwende journalistieke artikelen in 2019 rondom politieke en maatschappelijke meningen en -trends in de regio 071. De eerste publicatie, over de bruggentwitteraar, is hier te vinden. En hier de tweede, over #LEAD. De derde publicatie verscheen op 28 september.

  Project L.

  Makers: Liza Janson, Marijn Kramp, Job de Kruiff en Nienke Ledegang

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Eerste publicatie: 8 juni 2019

  Project L., een verwijzing naar een iets te populair geworden feestje, is het journalistieke project van Liza Janson, Marijn Kramp, Job de Kruiff en Nienke Ledegang. Zij onderzoeken hoe Leiden zich de komende jaren ontwikkelt. Want: de druk op de stad neemt toe, 'we' zijn populair. Dat roept vragen op: Wie zijn de grote spelers, wie de beslissers, is er een visie op het Leiden van de toekomst? Wat betekenen de toestromende aantallen toeristen, expats, nieuwe bewoners voor de stad? In een reeks (nieuws)verhalen voor het Leidsch Dagblad geven de makers van Project L. een antwoord op vragen omtrent eigendom, woningbouw, stedenbouw, economie en toerisme in de stad. Wordt het graaien of zaaien? De eerste publicatie is hier te zien, hier is de aankondiging op de voorpagina van de krant van 8 juni en hier een interview met de makers. Op 12 juni verscheen het tweede stuk. Het derde artikel is hier te zien. En hier het vierde artikel. Benieuwd waar in jouw wijk de komende jaren gebouwd gaat worden? Kijk dan hier. Het vijfde artikel zie je hier. En bekijk artikel zes over expats hier. Hier artikel zeven. En het achtste deel over studentenhuisvesting is hier te zien. Deel negen lees je hier. En dit is tien.

  FactCheck071

  Makers: Alexander Pleijter en Peter Burger

  Mediapartner: Leidsch Dagblad en Nieuwscheckers

  Eerste publicatie: 29 april 2019

  Tijdens verkiezingscampagnes zijn factcheckers druk in de weer met het controleren van beweringen van politici: klopt het wat zij zeggen om kiezers te trekken? Maar gek genoeg gebeurt dat factchecken zo goed als nooit als politici bezig zijn met politieke besluitvorming, zoals tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Terwijl dat bij uitstek hoort bij de waakhondfunctie van de journalistiek. Nieuwscheckers gaat dit nu als proef doen in Leiden. Tijdens acht gemeenteraadsvergaderingen zullen feitelijke beweringen van Leidse politici worden verzameld en worden gefactcheckt. Dat moet resulteren in minstens tien factchecks. Lees hier een factcheck over stadsverwarming en hier over bomenkap. Check hier of de besluitvorming over de Gouden Balbrug slecht was en hier of er een verband is tussen wijkinkomen en aantal auto's. Lees hier of hockeyclub Roomburg kan uitwijken naar verlaten voetbalvelden. Kijk hier of een bewering over Leidse bouwkosten klopt. Op 27 mei verscheen hier een factcheck over markten. En hier is een factcheck over geveltuinen. Hier is de factcheck van 13 juni over kapitaalkrachtigen. En een dag later hier de feiten over illegaal vuurwerk.

  Toekomst Energiepark Leiden

  Maker: IJsbrand Terpsra

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 28 januari 2019

  Tussen de Langegracht en de Maresingel wacht het Energiepark al decennialang op een nieuwe bestemming. Inmiddels liggen er diverse herontwikkelingsplannen op tafel en is de dialoog over de toekomst van het terrein in volle gang. Welke ontwikkelaar gaat er met het terrein aan de slag en hoe kijken omwonenden daar naar? In een serie artikelen en een radiodocumentaire op Sleutelstad schetst IJsbrand Terpstra de toekomst van het Energiepark en de gevolgen voor de stad. De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede hier. Op 26 maart verscheen aflevering drie hier. Nummer vier is hier. Maandag 10 juni werd aflevering vijf gepubliceerd.

  pilot Talkshow Studio Leiden

  Makers: Han Ruijgrok, Gideon Roggeveen, Jan Stroomer en Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 24 mei 2019

  Een journalistieke talkshow met een herkenbare stijl: DWDD ontmoet Saturday Night Live. De onderwerpen wetenschap, kunst & cultuur en politiek worden met diepgang besproken, begrijpelijk gemaakt voor groot publiek en op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Opgenomen voor een (klein) live-publiek, in studio Suma201 op de bovenste verdieping van Nieuwplaatz, werpen we letterlijk en figuurlijk een blik over de stad. Naast de interactie tussen tafelgesprek en live muziek van de huisband, zijn er korte intermezzo's van video's en nieuws uit de regio. Natuurlijk worden vooral de onderwerpen belicht waar Leiden en omliggende regio zijn stempel op hebben gedrukt. De pilotaflevering is hier te zien.

  Grote gele flatgebouw

  Maker: Peter Hendriks

  Mediapartners: Follow the Money en het Leidsch Dagblad

  Eerste publicatie: 14 mei 2019

  Het grote gele flatgebouw tegenover het busstation aan de stadskant van Leiden CS heeft een DDR-achtige uitstraling: lelijk en fantasieloos. Het is niet het soort gebouw dat je als gemeente in je stationsomgeving wilt hebben. Er is al heel lang niets dat wijst op sloop- of renovatieplannen. De plek heeft veel potentie. Hij is gelegen schuin tegenover het station en daarmee ideaal voor zowel luxe appartementen als kantoorgebouwen. Een hotel is ook een mogelijkheid. De grondprijs per vierkante meter is zonder twijfel torenhoog. Leiden heeft nauwelijks uitleglocaties; binnenstedelijk bouwen is op het moment sowieso een ongeschreven wet in de gemeentepolitiek. Hoe kan het dat zo’n toplocatie onbenut blijft? Op 14 mei publiceerde het Leidsch Dagblad het artikel hier.

  Lokaal op de kaart

  Maker: Gijs Korevaar

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Eerste publicatie: 16 januari 2019

  In de Leidse regio is het verschijnsel lokale politieke partijen goed ingeburgerd.

  Freelance verslaggever Gijs Korevaar gaat die lokale politieke partijen in Leiden en omliggende gemeenten in acht artikelen portretteren. Ook kijkt hij naar de mogelijkheden van een gezamenlijke kieslijst voor de Provinciale Verkiezingen en vraagt hij politicologen van de Leidse universiteit over oorzaken van de opmars van de lokale politieke partijen en de gevolgen voor de bestuurbaarheid van de gemeenten. Hier vind je de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde publicatie in het Leidsch Dagblad.

  Geïnformeerd stemmen bij de waterschapsverkiezingen

  Makers: Chris Aalberts, Sleutelstad

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 11 maart 2019

  In maart 2019 worden voor de tweede keer landelijke waterschapsverkiezingen gehouden, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In een videoserie voor Sleutelstad gaat Chris Aalberts op zoek naar de thema's die in het in Leiden gevestigde waterschap Rijnland spelen en wat er voor inwoners van Leiden bij deze verkiezingen te kiezen is. Wat zijn de belangrijkste keuzes die bij deze verkiezingen voorliggen? De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede (over klimaatadaptatie) hier, de derde (over duurzaamheid) hier, de vierde (onderwerp: waterpeil) hier, de vijfde (over belastingheffing) hier en de zesde (onderwerp: democratie) hier. En hier de zevende, die gaat over partijverschillen.

  Onderzoek naar Leidse Islamgeleerde Snouck Hurgronje

  Makers: Vilan van de Loo en Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 9 januari 2019

  Schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo duikt diep de archieven in. Vanaf januari 2019 publiceert ze op Sleutelstad.nl columns over de 'Atjeh-professor'. Over de inhoud daarvan interviewt 'mister Sleutelstad' Chris de Waard haar wekelijks. Ook de interviews verschijnen online. Hier vind je de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde aflevering op Sleutelstad.nl.

  Hoe rookvrij is de Leidse sport?

  Maker: Mark Honsbeek

  Mediapartner: LeidenLive.tv

  Eerste publicatie: 21 januari 2019

  LeidenLive.tv gaat met haar partner Honsbeek Media de Leidse sportverenigingen af om nader te onderzoeken hoe rookvrij de Leidse sport inmiddels is. Bij welke verenigingen en clubs is het volledige complex rookvrij en bij welke clubs is dit nog niet het geval? Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Is de Leidse sport al bezig met de Rookvrije Generatie of vallen wij volledig door de mand? LeidenLive.tv gaat voor de Leidse samenleving in kaart brengen waar kinderen in een rookvrije omgeving kunnen sporten en waar juist niet. Een item waarin rapportage, video en foto de rookvrije situatie in Leiden volledig in kaart brengen. De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede hier en de derde hier.

  En hier zijn nummer vier en nummer vijf.

  De WMO vanuit de Leidse cliënt gezien

  Maker: Hans Schuurman

  Mediapartner: Leids Nieuwsblad

  Eerste publicatie: 3 januari 2019

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de niet-medische ondersteuning en wordt in Leiden uitgevoerd door zeven Sociale Wijk teams (SWt’s). Zij bemiddelen huishoudelijke hulp, begeleiden mantelzorgers, bieden schuldhulpverlening, bevelen huis aanpassingen aan, etcetera, etcetera. Hoe kijken de cliënten en hulpverleners zélf naar het functioneren? En wat verandert er in deze dienstverlening met de wetswijzigingen 2008 en 2015? Hans Schuurman schrijft hierover in zes artikelen in het Leids Nieuwsblad. Hier is het eerste artikel te vinden en hier het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde.

All Posts
×