• Producties gefinancierd door het Leids Mediafonds

  Van het gas af

  Makers: Corrie van der Laan, Marc Wonnink

  Mediapartner: Leiderdorps Weekblad, Unity.nu

  Eerste publicatie: 19 december 2018

  In de serie 'Van het gas af' wordt drie jaar lang gevolgd hoe de Leiderdorpse Oranjewijk op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. De serie bestaat uit een maandelijkse, twee pagina’s grote rubriek in het Leiderdorps Weekblad en een eveneens maandelijkse korte documentaire op Unity.NU. Hier is de eerste publicatie in het Leiderdorps Weekblad en de bijbehorende minidocumentaire bij Unity.nu is hier. De tweede aflevering staat hier. De tweede minidoc hier. De derde is hier te lezen en hier de bijbehorende minidocumentaire. Aflevering vier is hier, minidoc vier hier te zien.

  Onderzoek naar Leidse Islamgeleerde Snouck Hurgronje

  Makers: Vilan van de Loo en Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 9 januari 2019

  Schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo duikt diep de archieven in. Vanaf januari 2019 publiceert ze op Sleutelstad.nl twaalf weken achter elkaar een column over de 'Atjeh-professor'. Over de inhoud daarvan interviewt 'mister Sleutelstad' Chris de Waard haar wekelijks. Ook de interviews verschijnen online. Hier vind je de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde aflevering op Sleutelstad.nl.

  De WMO vanuit de Leidse cliënt gezien

  Maker: Hans Schuurman

  Mediapartner: Leids Nieuwsblad

  Eerste publicatie: 3 januari 2019

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de niet-medische ondersteuning en wordt in Leiden uitgevoerd door zeven Sociale Wijk teams (SWt’s). Zij bemiddelen huishoudelijke hulp, begeleiden mantelzorgers, bieden schuldhulpverlening, bevelen huis aanpassingen aan, etcetera, etcetera. Hoe kijken de cliënten en hulpverleners zélf naar het functioneren? En wat verandert er in deze dienstverlening met de wetswijzigingen 2008 en 2015? Hans Schuurman schrijft hierover in vijf artikelen in het Leids Nieuwsblad. Hier is het eerste artikel te vinden en hier het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde.

  Lokaal op de kaart

  Maker: Gijs Korevaar

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Eerste publicatie: 16 januari 2019

  In de Leidse regio is het verschijnsel lokale politieke partijen goed ingeburgerd.

  Freelance verslaggever Gijs Korevaar gaat die lokale politieke partijen in Leiden en omliggende gemeenten in acht artikelen portretteren. Ook kijkt hij naar de mogelijkheden van een gezamenlijke kieslijst voor de Provinciale Verkiezingen en vraagt hij politicologen van de Leidse universiteit over oorzaken van de opmars van de lokale politieke partijen en de gevolgen voor de bestuurbaarheid van de gemeenten. Hier vind je de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde publicatie in het Leidsch Dagblad.

  Hoe rookvrij is de Leidse sport?

  Maker: Mark Honsbeek

  Mediapartner: LeidenLive.tv

  Eerste publicatie: 21 januari 2019

  LeidenLive.tv gaat met haar partner Honsbeek Media de Leidse sportverenigingen af om nader te onderzoeken hoe rookvrij de Leidse sport inmiddels is. Bij welke verenigingen en clubs is het volledige complex rookvrij en bij welke clubs is dit nog niet het geval? Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Is de Leidse sport al bezig met de Rookvrije Generatie of vallen wij volledig door de mand? LeidenLive.tv gaat voor de Leidse samenleving in kaart brengen waar kinderen in een rookvrije omgeving kunnen sporten en waar juist niet. Een item waarin rapportage, video en foto de rookvrije situatie in Leiden volledig in kaart brengen. De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede hier en de derde hier.

  Geïnformeerd stemmen bij de waterschapsverkiezingen

  Makers: Chris Aalberts, Sleutelstad

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 11 maart 2019

  In maart 2019 worden voor de tweede keer landelijke waterschapsverkiezingen gehouden, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In een videoserie voor Sleutelstad gaat Chris Aalberts op zoek naar de thema's die in het in Leiden gevestigde waterschap Rijnland spelen en wat er voor inwoners van Leiden bij deze verkiezingen te kiezen is. Wat zijn de belangrijkste keuzes die bij deze verkiezingen voorliggen? De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede (over klimaatadaptatie) hier, de derde (over duurzaamheid) hier, de vierde (onderwerp: waterpeil) hier, de vijfde (over belastingheffing) hier en de zesde (onderwerp: democratie) hier. En hier de zevende, die gaat over partijverschillen.

  Toekomst Energiepark Leiden

  Maker: IJsbrand Terpsra

  Mediapartner: Sleutelstad

  Eerste publicatie: 28 januari 2019

  Tussen de Langegracht en de Maresingel wacht het Energiepark al decennialang op een nieuwe bestemming. Inmiddels liggen er diverse herontwikkelingsplannen op tafel en is de dialoog over de toekomst van het terrein in volle gang. Welke ontwikkelaar gaat er met het terrein aan de slag en hoe kijken omwonenden daar naar? In een serie artikelen en een radiodocumentaire op Sleutelstad schetst IJsbrand Terpstra de toekomst van het Energiepark en de gevolgen voor de stad. De eerste publicatie is hier te vinden, de tweede hier. Op 26 maart verscheen aflevering drie hier. En nummer vier is hier.

All Posts
×