• Gehonoreerde projecten Leids Mediafonds voorjaar 2019

  (Op volgorde van indiening)

  LEIDS PLASTIC

  Vanaf 1 januari 2019 hoeven Leidse inwoners plastic niet gescheiden houden van het restafval. Leiden gaat volledig inzetten op het laten nascheiden van plastic, metaal en drankkartons (PMD) uit het restafval in een nieuwe installatie van Afvalverbranding Rijnmond (AVR) in Rotterdam. We willen gaan onderzoeken of dat wel een goed idee is. Temeer daar de buurgemeenten en de Leidse Universiteit juist inzetten op bronscheiding. Wat weegt zwaarder voor Leiden: het geld of het milieu? Volgens de gemeente kunnen met nascheiding van PMD hogere milieudoelstellingen dan nu behaald worden. Maar heeft Leiden wel serieus geprobeerd kunststofafval van huishoudens gescheiden in te zamelen? En is de kwaliteit van de nascheiding zodanig dat een goed recyclaat verkregen wordt? En wordt dit recyclaat ingezet als vervangende hoogwaardige grondstof voor kunststofproducten, of komt het op z’n best terecht in bermpaaltjes? Of wordt het alsnog verbrand? Past de keuze van Leiden wel in de circulaire economie? Drie journalisten gaan op pad om dit te onderzoeken. Ze volgen het Leidse plasticafval tot aan zijn bestemming en gaan te rade bij deskundigen.

   

  Makers: Reanne van Kleef, Jan Stap en Jorien van der Keijl

  Mediapartners: Sleutelstad en Leidsch Dagblad

  Output: een podcast, een TV-documentaire en een achtergrondartikel

  Bedrag: € 25.207

  VERDRINKEN IN DE SLAAGHWIJK

  Hij bestaat nog geen vijftig jaar, maar al meer dan dertig jaar verschijnen er rapporten over de problemen in de Slaaghwijk. Eerst werd het een aandachtswijk, daarna een sociale vernieuwingswijk, een stedelijke vernieuwingswijk en net geen Vogelaarwijk. Maar verandert er ook iets? Al in 1989 verscheen een rapport over het isolement van vrouwen in de Slaaghwijk. Onlangs verscheen een rapport met dezelfde strekking.

  Leidsch Dagblad-journalist Aad Rietveld wil weten wat er allemaal is onderzocht en geschreven over de Slaaghwijk en onderzoeken wat het allemaal (niet) heeft opgeleverd en waarom. Hij wil een maand in de wijk gaan wonen om te ervaren hoe dat is en met wijkbewoners te praten. Dit alles moet resulteren in een serie van vijf of zes paginagrote verhalen en een (video)dagboek op internet.

   

  Maker: Aad Rietveld

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Output: een serie verhalen en een (video)dagboek

  Bedrag: € 22.700

  ARMOEDE IN LEIDEN

  Armoede in Leiden. Wanneer noemen we in 2019 iemand arm? Wat betekent dat voor je dagelijks leven? Voor je eventuele kinderen? Hoe kom je rond van (te) weinig geld? De gemeente Leiden werkt aan een nieuw beleid waarbij wordt ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid. Hoe gaat dat werken in de praktijk?

  Programmamakers Andy Clark (onafhankelijk producent, voormalig BBC en Wereldomroep) en Gerry van Bakel (Sleutelstad FM en onafhankelijk podcaster) gaan op onderzoek uit. In een zesdelige reeks podcasts, radio-uitzendingen en artikelen voor website en sociale media wordt armoede in Leiden in kaart gebracht en worden de ideeën in het nieuwe beleid onder de loep genomen.

   

  Makers: Andy Clark en Gerry van Bakel

  Mediapartner: Sleutelstad FM

  Output: een zesdelige serie podcasts, radiouitzendingen en artikelen

  Bedrag: € 8.320

  VERKAMERING

  Chris de Waard doet voor Sleutelstad onderzoek naar het fenomeen ‘verkameren’ in Leiden. Hierbij worden woonhuizen opgekocht door beleggers die in de panden meerdere kamers realiseren. Dat levert hen een veel hoger rendement op, maar omwonenden klagen over overlast. Meer auto’s voor de deur of fietsen op de stoep, lawaai, rommel en (angst voor) waardedaling van hun eigen woning. In coalitieverband sprak de Leidse gemeenteraad vorig kaar een ‘verkamerstop’ af voor de periode van een jaar. Deze is onlangs met zes maanden verlengd. In de praktijk blijkt dat er vormen van verkamering zijn die niet onder het verbod vallen. Het probleem blijft daarom toenemen. Moet het moratorium niet worden uitgebreid? In een serie radio-interviews en artikelen gaat De Waard in gesprek met alle stakeholders op zoek naar antwoorden.

   

  Maker: Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: serie interviews en artikelen

  Bedrag: € 7.345

  RESPONS

  Radiojournalist Andy Clark, podcastmaker Richard den Haring en democratie-onderzoeker Marije van den Berg gaan op onderzoek naar de manier waarop we in Leiden samen stad maken. Hoe is het met invloed van bewoners gesteld in Leiden? Is wat de gemeente en het bestuur inzet om bewonersinvloed te bevorderen wel relevant voor bewoners? Kunnen we in Leiden meer van ons collectieve verstand benutten bij het maken van de stad? Hoe organiseren we dat samenspel? En wordt het er een beetje democratischer op? Project Respons omvat een zesdelige podcastserie met drie live sessies (podcastcafés) en zes bijbehorende, geschreven artikelen.

   

  Makers: Marije van den Berg, Andy Clark en Richard den Haring

  Mediapartners: Leidsch Dagblad en UnityFM

  Output: zesdelige podcastserie en zes artikelen

  Bedrag: € 14.810

  DE CHINEZEN KWAMEN

  Yisheng Development gaat op het Bio Science Park Leiden een enorme campus ontwikkelen. Naast duizend huurwoningen komen er ook winkels, horeca en andere voorzieningen. Yisheng is met onduidelijkheid en geheimzinnigheid omgeven. Het is groot in China, maar heeft slechts twee kleine projecten in Nederland gerealiseerd en gaat nu het grootste bouwproject van Leiden ontwikkelen. Wat zijn de afspraken met deze in Nederland kleine en onervaren projectontwikkelaar? En welke risico’s lopen de gemeente en universiteit Leiden en dus de belastingbetaler? Dit onderzoeksjournalistieke project is een samenwerkingsverband tussen Chinadeskundige/publicist Fred Sengers en het Leidsch Dagblad en moet medio najaar tot publicatie leiden.

   

  Maker: Fred Sengers

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Output: een of twee grotere artikelen

  Bedrag: € 7.700

  SAMENWERKING IN DE LEIDSE REGIO

  De samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) is ver te zoeken. Onlangs zegde de gemeente Lieden de solidariteit op in de regionale uitgaven van de jeugdzorg en ook de plannen voor een ijsbaan met regionale functie leverde veel frustratie op. Ook geven politieke partijen uit de regio aan elkaar na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog maar nauwelijks te hebben gesproken, terwijl daar wel behoefte aan is. Aan de hand van vier thema’s (woningbouw, bedrijventerreinen, regionale (sport)voorzieningen en (jeugd)zorg) onderzoekt de politieke redactie van Sleutelstad welke inspanningen er worden verricht om tot betere regionale samenwerking te komen. Naast intensieve aandacht voor het politieke besluitvormingsproces, worden ook de maatschappelijke stakeholders in het onderzoek betrokken. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke gevaren zijn van een gebrekkige regionale samenwerking en hoe verschillende regio-gemeenten daar mee omgaan.

   

  Makers: Politieke redactie Sleutelstad

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: acht artikelen en interviews

  Bedrag: € 22.750

  GOEDE BUREN

  De Nederlandse verzorgingsstaat wordt in hoog tempo hervormd tot een participatiesamenleving. Een uitwerking van die omslag is te zien in de komst van 'gemengde woonprojecten'. Het Nico van der Horstpark is zo'n woonproject in Leiden. In dit project, dat in 2018 is opgeleverd, wonen statushouders, sociale huurders en mensen met GGZ-rugzakje in honderd woningen samen. In een documentaire voor Omroep West en een achtergrondartikel voor het Leidsch Dagblad onderzoeken Floor de Bie en Evelien Vehof hoe deze groep samenwoont. Is er sociale cohesie?

   

  Makers: Floor de Bie en Evelien Vehof

  Mediapartners: Omroep West en Leidsch Dagblad

  Output: documentaire en achtergrondartikel

  Bedrag: € 24.954

  I AM REMBRANDT

  De documentaire I am Rembrandt schetst een informatief, kritisch en bij vlagen hilarisch beeld van de vercommercialisering van cultureel erfgoed in de stad Leiden. In Rembrandts sterftejaar gaan journalist Yaël Vinckx en regisseur Alex Bordewijk op zoek naar de meester in de stad. Welke sporen heeft Rembrandt in Leiden achtergelaten? Moet de stad deze omzetten in klinkende munt? Waar ligt de grens als het gaat om de vercommercialisering van cultureel erfgoed? Is er eigenlijk wel een grens?

   

  Makers: Yaël Vinckx (journalist, schrijver) en Alex Bordewijk (regisseur)

  Mediapartners: Leids International Film Festival (LIFF) en Omroep West

  Output: 1 documentaire

  Bedrag: € 18.200

All Posts
×