• Gehonoreerde projecten Leids Mediafonds najaar 2018

  (Op volgorde van indiening)

  HOE ROOKVRIJ IS DE LEIDSE SPORT?

  LeidenLive.tv gaat met haar partner Honsbeek Media de Leidse sportverenigingen af om nader te onderzoeken hoe rookvrij de Leidse sport inmiddels is. Bij welke verenigingen en clubs is het volledige complex rookvrij en bij welke clubs is dit nog niet het geval? Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Is de Leidse sport al bezig met de Rookvrije Generatie of vallen wij volledig door de mand? LeidenLive.tv gaat voor de Leidse samenleving in kaart brengen waar kinderen in een rookvrije omgeving kunnen sporten en waar juist niet. Een item waarin rapportage, video en foto de rookvrije situatie in Leiden volledig in kaart brengen.

   

  Maker: Mark Honsbeek

  Mediapartner: LeidenLive.tv

  Output: rapportage en videoserie

  Bedrag: 7.500

  DE OPMARS VAN LOKALE PARTIJEN

  In de Leidse regio is het verschijnsel lokale politieke partijen goed ingeburgerd. In de lokale verkiezingen heeft in alle gemeenten van de regio tenminste één partij zonder landelijke binding meegedaan. En vanuit de gemeente Teylingen probeert een groep geestverwanten die lokale partijen bijeen te krijgen om aan de provinciale verkiezingen mee te doen. Want volgend jaar wordt de kiezer twee keer gevraagd naar de stembus te komen: In maart voor de Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement.

  Freelance verslaggever Gijs Korevaar gaat die lokale politieke partijen in Leiden en omliggende gemeenten portretteren. Ook kijkt hij naar de mogelijkheden van een gezamenlijke kieslijst voor de Provinciale Verkiezingen en vraagt hij politicologen van de Leidse universiteit over oorzaken van de opmars van de lokale politieke partijen en de gevolgen voor de bestuurbaarheid van de gemeenten.

   

  Maker: Gijs Korevaar

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Output: 8 artikelen

  Bedrag: 5.848

  LEIDSCHE TWITTERTAP: NIEUWE STAP IN DATAJOURNALISTIEK

  Hoofddoel is het via Twitter gestructureerd zoeken naar nieuwe maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de regio 071 (Leiden en de Duin- en Bollenstreek), en het analyseren van lopende/nieuwe (politieke) regionale discussies. Dit vergroot het inzicht in wat er leeft in de regio, wat zal leiden tot relevante en meer complete berichtgeving. De Leidsche TwitterTap geeft realtime analyses en verhelderende visualisaties rondom netwerkdichtheid, gelijkgestemde groepen van twitteraars (bubbels), woordgebruik en typologieën van twitteraars (zoals influencers, broadcasters). De journalisten van het Leidsch Dagblad zetten dit om tot vernieuwende journalistieke producten. Het achterliggende doel daarbij is om zo een directe bijdrage te leveren aan het fenomeen datajournalistiek: (onderzoeks)journalistiek gebaseerd op (online-) data. Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook het trainen en opleiden van journalisten in het werken met online data, zodat zij ermee vertrouwd raken en die gaan gebruiken voor hun journalistieke onderzoekswerk. Deze aanpak leidt tot ten minste vier vernieuwende journalistieke artikelen in 2019 rondom politieke en maatschappelijke meningen en -trends in de regio 071.

   

  Makers: een team vanuit het Leidsch Dagblad en de TwitterTap

  Mediapartner: Het Leidsch Dagblad (onderdeel van de Holland Media Combinatie)

  Output: minstens 4 artikelen en journalistieke training/opleiding

  Bedrag: 50.000

  GROTE GELE FLATGEBOUW

  Het grote gele flatgebouw tegenover het busstation aan de stadskant van Leiden CS heeft een DDR-achtige uitstraling: lelijk en fantasieloos. Het is niet het soort gebouw dat je als gemeente in je stationsomgeving wilt hebben. Er is al heel lang niets dat wijst op sloop- of renovatieplannen. De plek heeft veel potentie. Hij is gelegen schuin tegenover het station en daarmee ideaal voor zowel luxe appartementen als kantoorgebouwen. Een hotel is ook een mogelijkheid. De grondprijs per vierkante meter is zonder twijfel torenhoog. Leiden heeft nauwelijks uitleglocaties; binnenstedelijk bouwen is op het moment sowieso een ongeschreven wet in de gemeentepolitiek. Hoe kan het dat zo’n toplocatie onbenut blijft?

   

  Maker: Peter Hendriks

  Mediapartner: Follow the Money en nader te bepalen lokaal medium

  Output: minstens één artikel

  Bedrag: 2.500

  DE RELATIE TUSSEN UNIVERSITEIT EN GEMEENTE

  Mare wil met een uitgebreid onderzoek de bestuurlijke en financiële relatie tussen de Universiteit Leiden en de Gemeente Leiden in kaart brengen. Door een groot aantal politici, beleidsmakers, bestuurders en andere betrokkenen te interviewen, maken we duidelijk welke invloed de universiteit heeft op de besluitvorming van het gemeentebestuur.

   

  Maker: Vincent Bongers en Anoushka Kloosterman

  Mediapartner: Leids Universitair Weekblad Mare

  Output: Een vijftal publicaties

  Bedrag: 2.983

  WAAR VINDEN WE ONDERDAK?

  In een breed opgezet onderzoek wil Mare de Leidse woningschaarste vanuit verschillende invalshoeken belichten. We brengen de knelpunten in kaart en stellen vervolgens, daar waar mogelijk, oplossingen voor. Er zijn zeer veel partijen betrokken bij woningbouw: van gemeente, projectontwikkelaars en woningcorporaties tot huurders en kopers. Al deze partijen willen we uitgebreid spreken om in een themanummer de Leidse woningnood uitgebreid onder de loep te nemen.

   

  Makers: Anoushka Kloosterman en Vincent Bongers

  Mediapartner: Leids Universitair Weekblad Mare

  Output: Themanummer over Leidse woningnood

  Bedrag: 1.918

  CHINEZEN IN LEIDEN

  De Chinese studentpopulatie in Leiden groeit sterk, en de samenwerking tussen Leiden en China wordt steeds intensiever. Maar de waarden van de Chinese overheid staan soms haaks op die van hier. Het onderzoek voor de universiteitskrant Mare gaat over de verhouding tussen de Chinese overheid en de Chinese uitwisselingsstudenten en welke invloed deze heeft op het hoger onderwijs in Leiden.

   

  Maker: Anoushka Kloosterman

  Mediapartner: Leids Universitair Weekblad Mare

  Output: minstens één artikel

  Bedrag: 2.960

  WAT DOEN DE VERENIGINGSVOORZITTERS NU (EN BESTAAT HET OLD BOYS NETWORK NOG)?

  Voor de Leidse bevolking gelden de studentenverenigingen (en dan met name de bestuursgangen) als kraamkamers waar de toekomstige top van het bedrijfsleven, het openbaar bestuur, de rechterlijke macht en de advocatuur wordt klaargestoomd voor het echte werk. Maar klopt het beeld van 'voorportaal van de elite' nog wel? Waar komen de voorzitters van de studentenverenigingen terecht? Wat hadden ze aan hun ervaring als student-bestuurders? Profiteren ze van het old boys network? Wat hebben zij uit Leiden meegenomen in hun verdere carrière en wat betekenen zij nu nog voor Leiden? Mare gaat deze vragen voorleggen aan alle voorzitters van de vijf grote Leidse studentenverenigingen tussen 2006 tot 2015. In een apart themakatern/special publiceren we een loopbaanoverzicht met hun huidige functies, samen met een achtergrondverhaal waarin we de verenigingen tegen elkaar afzetten, verschillende uitgebreide portretten van de voorzitters met de meest opvallende carrières en een brengen over het belang van het voorzitterschap vanuit de werkgevers.

   

  Maker: Frank Provoost

  Mediapartner: Leids Universitair Weekblad Mare

  Output: themakatern

  Bedrag: 2.720

  DE ATJEH-PROFESSOR

  Van alle professoren uit Leiden is Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) de bekendste Islamgeleerde. Minder bekend is dat juist hij de methode bedacht waarmee rond 1900 de koloniale oorlog in Atjeh zowat gewonnen werd. Dit was de bloedigste oorlog uit de Nederlandse geschiedenis. In het actuele debat over het koloniale verleden hoort Leiden van zich te laten horen. Trots op de stad kan samengaan met een kritische houding van burgers: wat moeten we hiermee? Is het te lang geleden zodat het niks meer uitmaakt? Of voelen we een binding met de generaties voor ons? Wat betekent dat voor het Snouck Hurgronjehuis en de Snouck Hurgronjestraat?
  Schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo duikt diep de archieven in. Begin 2019 publiceert ze op Sleutelstad.nl twaalf weken achter elkaar een column. Over de inhoud daarvan interviewt 'mister Sleutelstad' Chris de Waard haar wekelijks. Ook de interviews verschijnen online. Kennis van en voor de stad.

   

  Makers: Vilan van de Loo en Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: 12 columns en interviews

  Bedrag: 6.835

  VAN HET GAS AF

  In de serie 'Van het gas af' wordt twee jaar lang gevolgd hoe de Leiderdorpse Oranjewijk op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. Daarbij staat het perspectief van de bewoners voorop. Doel is inzicht te geven in de sociale, emotionele, financiële, politieke, technische en milieukundige aspecten van een dergelijke ingrijpende transitie. De serie bestaat uit een maandelijkse, twee pagina’s grote rubriek in het Leiderdorps Weekblad en een eveneens maandelijkse korte documentaire op Unity.NU. Doordat we vanaf het begin meekijken, krijg je een mooi beeld van de verwachtingen en van hoe het uiteindelijk in realiteit uitpakt. En van wat er goed en niet goed gaat in de aanpak. Iedereen in de regio krijgt in de komende jaren te maken met de energietransitie. De serie 'Van het gas af' geeft inwoners een idee van wat hen te wachten staat.

   

  Makers: Corrie van der Laan (rubriek), Marc Wonnink (documentaire)

  Mediapartner: Leiderdorps Weekblad, Unity.nu

  Output: maandelijkse rubriek en film

  Bedrag: 21.950

  RIJNLANDROUTE

  De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg moet knelpunten oplossen en de doorstroming garanderen in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste analyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses. Ook zouden alternatieven voor de weg onvoldoende onderzocht zijn. De weg wordt aangelegd door de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Leiden heeft beloften gedaan aan met name de Stevenshof, namelijk dat de nieuwe weg niet te horen, te zien en te ruiken mocht zijn. Volgens bewoners heeft de gemeente weinig gedaan om die toezegging waar te maken. In een reeks artikelen en podcasts die gepubliceerd zullen worden op de website van het Leidse Bureau voor Lokale Zaken, het Leidsch Dagblad en UnityFM, maken we een reconstructie van de besluitvorming. Hoe komt het dat de gemeente Voorschoten voor haar bevolking voor elkaar kreeg dat de, aanvankelijk op het maaiveld bedachte weg, in een tunnel onder de gemeente door gaat? Hoe kan het dat de gemeente Leiden genoegen heeft genomen met een open weg, vlak langs de wijk Stevenshof?

   

  Makers: René van Es en Richard den Haring (MakersRadio), Leendert Beekman (politiek verslaggever UnityFM en West), Sebastiaan van der Lubbe (freelance journalist Leidsch Dagblad), Pim Peterse (onderzoeker Bureau voor Lokale Zaken)

  Mediapartners: Leidsch Dagblad, UnityFM

  Output: 4 podcasts en (minimaal) 4 artikelen

  Bedrag: 24.165

  GEÏNFORMEERD STEMMEN BIJ DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

  In maart 2019 worden voor de tweede keer landelijke waterschapsverkiezingen gehouden, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In een videoserie voor Sleutelstad gaat Chris Aalberts op zoek naar de thema's die in het in Leiden gevestigde waterschap Rijnland spelen en wat er voor inwoners van Leiden bij deze verkiezingen te kiezen is. Wat zijn de belangrijkste keuzes die bij deze verkiezingen voorliggen?

   

  Makers: Chris Aalberts, Sleutelstad

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: videoserie van zes afleveringen

  Bedrag: 8.866

  TOEKOMST ENERGIEPARK LEIDEN

  Tussen de Langegracht en de Maresingel wacht het Energiepark al decennialang op een nieuwe bestemming. Inmiddels liggen er diverse herontwikkelingsplannen op tafel en is de dialoog over de toekomst van het terrein in volle gang. Welke ontwikkelaar gaat er met het terrein aan de slag en hoe kijken omwonenden daar naar? In een serie artikelen en een radiodocumentaire op Sleutelstad schetst IJsbrand Terpstra de toekomst van het Energiepark en de gevolgen voor de stad.

   

  Makers: IJsbrand Terpstra

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: serie artikelen en een radiodocumentaire

  Bedrag: 8.995

  DE LEIDSE GEMEENTERAAD FACTCHECKEN

  Tijdens verkiezingscampagnes zijn factcheckers druk in de weer met het controleren van beweringen van politici: klopt het wat zij zeggen om kiezers te trekken? Maar gek genoeg gebeurt dat factchecken zo goed als nooit als politici bezig zijn met politieke besluitvorming, zoals tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Terwijl dat bij uitstek hoort bij de waakhondfunctie van de journalistiek. Nieuwscheckers gaat dit nu als proef doen in Leiden. Tijdens acht gemeenteraadsvergaderingen zullen feitelijke beweringen van Leidse politici worden verzameld en worden gefactcheckt. Dat moet resulteren in minstens tien factchecks, die gepubliceerd zullen worden door het Leids Dagblad.

   

  Makers: Alexander Pleijter en Peter Burger

  Mediapartner: Nieuwscheckers en Leids Dagblad

  Output: minimaal 10 artikelen

  Bedrag: 7.500

  PROJECT L.

  Project L., een verwijzing naar een iets te populair geworden feestje, is het journalistieke project van Liza Janson, Marijn Kramp, Job de Kruiff en Nienke Ledegang. Zij onderzoeken hoe Leiden zich de komende jaren ontwikkelt. Want: de druk op de stad neemt toe, 'we' zijn populair. Dat roept vragen op: Wie zijn de grote spelers, wie de beslissers, is er een visie op het Leiden van de toekomst? Wat betekenen de toestromende aantallen toeristen, expats, nieuwe bewoners voor de stad? In een reeks (nieuws)verhalen voor het Leidsch Dagblad geven de makers van Project L. een antwoord op vragen omtrent eigendom, woningbouw, stedenbouw, economie en toerisme in de stad. Wordt het graaien of zaaien?

   

  Makers: Liza Janson, Marijn Kramp, Job de Kruiff en Nienke Ledegang

  Mediapartner: Leidsch Dagblad

  Output: minimaal 10 artikelen

  Bedrag: 30.500

  DE WMO VANUIT DE LEIDSE CLIËNT GEZIEN

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de niet-medische ondersteuning en wordt in Leiden uitgevoerd door zeven Sociale Wijk teams (SWt’s). Zij bemiddelen huishoudelijke hulp, begeleiden mantelzorgers, bieden schuldhulpverlening, bevelen huis aanpassingen aan, etcetera, etcetera. Hoe kijken de cliënten en hulpverleners zélf naar het functioneren? En wat verandert er in deze dienstverlening met de wetswijzigingen 2008 en 2015?

   

  Maker: Hans Schuurman

  Mediapartner: Leids Nieuwsblad

  Output: 5 artikelen

  Bedrag: 3.250

  DOSSIER DE BULT

  Augustus 2018 kwam de oude vuilstort in Roomburg, De Bult, plots in het nieuws, met het voornemen van de gemeente om beheer van het grondwaterpeil in De Bult te beëindigen. Daarmee ontstaat een nieuw hoofdstuk in langlopend debat over het inwendige van de oude vuilnisbelt en de risico’s van vervuiling.

  Dit journalistieke project gaat de voorgeschiedenis en discussie in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door ingewikkelde rapporten over vervuiling in De Bult voor een breed publiek toegankelijk te maken, en beweringen van de gemeente kritisch tegen het licht te houden. Verder zal vanuit grondige dossierkennis de discussie tussen gemeente, bewoners en andere belanghebbenden worden verslagen in Leidse lokale media.

   

  Maker: Arno van ’t Hoog

  Mediapartners: Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad

  Output: minimaal 10 artikelen

  Bedrag: 7.200

  PILOTAFLEVERING ‘L’

  Een journalistieke talkshow met een herkenbare stijl: DWDD ontmoet Saturday Night Live. De onderwerpen wetenschap, kunst & cultuur en politiek worden met diepgang besproken, begrijpelijk gemaakt voor groot publiek en op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Opgenomen voor een (klein) live-publiek, in studio Suma201 op de bovenste verdieping van Nieuwplaatz, werpen we letterlijk en figuurlijk een blik over de stad. Naast de interactie tussen tafelgesprek en live muziek van de huisband, zijn er korte intermezzo's van video's en nieuws uit de regio. Natuurlijk worden vooral de onderwerpen belicht waar Leiden en omliggende regio zijn stempel op hebben gedrukt.

   

  Makers: Han Ruijgrok, Gideon Roggeveen, Jan Stroomer en Chris de Waard

  Mediapartner: Sleutelstad

  Output: 1 pilotaflevering Talkshow L

  Bedrag: 9.905

All Posts
×