• De volgende aanvraagronde loopt, tot 1 april 2022 kun je een subsidieaanvraag indienen bij het Leids Mediafonds.

    Lees het reglement zorgvuldig door, voordat je een aanvraag indient. Op het moment dat je een aanvraag indient, moet alles duidelijk zijn. Er moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welk lokaal medium met redactiestatuut bij de aanvraag en publicatie betrokken is. Neem voor vragen contact met ons op via info@leidsmediafonds.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch contact met je op.

     

    De behandeling van de aanvraag duurt maximaal zes weken. Je kunt worden uitgenodigd voor een pitch (ongeveer twee weken na verstrijken van de deadline). Als je meer dan 25.000 euro subsidie aanvraagt, word je daar vrijwel zeker voor uitgenodigd.

     

    Om nieuw journalistiek talent dat in Leiden wordt opgeleid te stimuleren heeft het Leids Mediafonds een aparte regeling voor producties van studenten. Hoewel dezelfde criteria van toepassing zijn, hanteert het fonds een lichtere toetsing bij de beoordeling van aanvragen om de totstandkoming van deze producties te stimuleren. Er is in de aprilronde voor maximaal vijf projecten - verdeeld over studenten van Wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden) en Media & Journalistiek (Hogeschool Leiden) - per project een vast bedrag van 500 euro beschikbaar. In de oktoberronde is per project 500 euro beschikbaar voor maximaal vijf projecten voor studenten van Journalistiek & Nieuwe Media (Universiteit Leiden). Na honorering van een studentenaanvraag verwacht het fonds een coachende rol van de docenten. Betaling van de 500 euro subsidie vindt plaats na publicatie. Studenten die gebruik willen maken van de regeling, gebruiken niet het formulier hieronder, maar dit formulier.

All Posts
×