• Het Leids Mediafonds bevordert de kwaliteitsjournalistiek om inwoners, instellingen en bedrijven beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving.

    Bij het verstrijken van de deadline op 1 april 2019 blijken er 31 aanvragen voor een subsidie te zijn ingediend. Het bestuur buigt zich op dit moment over de inzendingen.

All Posts
×