• DOEL

  Het Leids Mediafonds (LMF) wil de kwaliteitsjournalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

  MIDDEL

  Om dit doel te bereiken verstrekt het Leids Mediafonds subsidies aan journalistieke organisaties en journalisten om de totstandkoming van journalistieke producten te bevorderen, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving. Aanvragen voor subsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend: uiterlijk 1 april of uiterlijk 1 oktober.

  ACHTERGROND

  De samenleving heeft belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers en organisaties. Van oudsher spelen de media als waakhond van de democratie een belangrijke rol bij deze informatievoorziening. De gemeente Leiden heeft geconstateerd dat de kwaliteit en kwantiteit van het (traditionele) lokale media-aanbod in de Leidse regio de afgelopen jaren is afgenomen: redacties van lokale media staan onder druk van bezuinigingen en kunnen daardoor te weinig tijd besteden aan onderzoeksjournalistiek en verdieping. De pers is daardoor minder goed in staat helder en kritisch te informeren over college- en raadsbesluiten, over het gemeentelijke beleid en uitvoering van projecten, maar ook over andere relevante ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. De gemeente Leiden heeft daarom -na zorgvuldig onderzoek- besloten ter versterking van de onderzoeksjournalistiek een Leids Mediafonds op te richten en daarvoor een bedrag ter beschikking te stellen van € 250.000,- voor het jaar 2018. Zie voor meer achtergrondinformatie het rapport Het versterken van lokale nieuwsmedia: naar een Projectfonds Leidse Journalistiek door Prof. dr. J.C. de Jong & Dr. A.W.M. Koetsenruijter.

   

  De gemeente Leiden heeft verder het initiatief genomen om te komen tot het instellen van een onafhankelijke stichting die de gelden kan beheren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek (afgekort: Leids Mediafonds) op 24 april 2018.

   

  Voor het Leids Mediafonds is het Zuid-Hollands Mediafonds sinds 2021 een tweede bron van inkomsten. Dit mediafonds heeft in 2021 een bedrag van 100.000 euro toegewezen aan ons fonds. De provinciebijdrage is zeer welkom, want in 2020 bracht Leiden vanwege bezuinigingen het budget van het LMF voor 2021 terug van 250.000 naar 100.000 euro. Voor 2022 hebben we een subsidie van maximaal 75.000 euro toegewezen gekregen van de provincie. Met de gemeentelijke bijdrage van 100.000 euro beschikten we dus over 175.000 euro voor 2022. In 2023 hebben we een bedrag van 37.500 euro toegewezen gekregen van de provincie, wat het besteedbare budget voor 2023 op 137.500 euro brengt.

   

   

 • Het bestuur van het Leids Mediafonds

  Het bestuur bestaat uit vijf onafhankelijke leden die op grond van hun ervaring in de journalistiek en communicatie zijn benoemd. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursfunctionaris.

  Van links naar rechts: Bob Nieman (voorzitter), Gijsbert van Es, Addie de Moor (secretaris) en MiIja de Zwart (penningmeester). Op de voorgrond: Roderick Hageman (bestuursfunctionaris) en IJsbrand Terpstra.

  broken image
 • Privacyverklaring

  Het Leids Mediafonds bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor ons doel (het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek om inwoners, instellingen en bedrijven beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving). In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens we bewaren en waarom.