• Nieuwsberichten

    Een lockdown weerhoudt journalisten er niet van te spitten naar nieuws. Als het onderwerp een Leidse invalshoek heeft, diep graaft en maatschappelijk relevant is, dan kan het Leids Mediafonds dat spitwerk ondersteunen met subsidie. Dat kan door voor 1 april 2021 een aanvraag te doen. In de...
    Het Leids Mediafonds maakt vanaf komend jaar 5000 euro vrij uit zijn budget voor subsidiëring van tien journalistieke projecten van Leidse studenten journalistiek en (wetenschaps)communicatie. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Het doel is nieuw...
    Het Leids Mediafonds heeft een rijke najaarsronde achter de rug. Uit 25 subsidieaanvragen voor journalistieke onderzoeksprojecten zijn er 13 gehonoreerd. Samen krijgen die bijna 140.000 euro subsidie. Het gaat om artikelenseries, podcasts en documentaires, die in samenwerking met het Leidsch...
    More Posts
All Posts
×