• Nieuwsberichten

    Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2024 bijna 74.000 euro subsidie toegekend aan acht journalistieke projecten. In totaal waren er achttien aanvragen, waarvan er vijf Leidens Ontzet als onderwerp hadden. Op 3 oktober 2024 is dat 450 jaar geleden. Drie van deze aanvragen zijn...
    Het LeidsMediafonds heeft in zijn najaarsronde 2023 in totaal bijna 38.000 euro subsidie toegekend aan vijf journalistieke projecten. Het gaat om een documentaire, twee reeksen podcasts en twee artikelenseries over uiteenlopende onderwerpen. In de documentaire zien we de Leidse...
    Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2023 ruim 65.000 euro subsidie toegekend aan acht journalistieke projecten. In totaal ontving het fonds in deze ronde dertien subsidieaanvragen, ter waarde van 130.000 euro. De keus viel vooral op producties die journalistiek onderzoek vergen...