• Nieuwsberichten

    Het Leids Mediafonds heeft in zijn najaarsronde 2021 in totaal ruim 80.000 euro subsidie toegekend aan vijftien journalistieke projecten, waaronder zeven projecten van studenten journalistiek aan de Universiteit Leiden. De onderwerpen zijn divers van inhoud en vorm. Zo verschijnt er een speciale ...
    Het Leids Mediafonds heeft in zijn voorjaarsronde 2021 in totaal bijna 100.000 euro subsidie toegekend aan negen journalistieke projecten. Er zijn veel ideeën voor series gehonoreerd: achtergrondartikelen, reportages, podcasts, televisie-interviews, fotojournalistieke producties en de cijfercheck...
    Een lockdown weerhoudt journalisten er niet van te spitten naar nieuws. Als het onderwerp een Leidse invalshoek heeft, diep graaft en maatschappelijk relevant is, dan kan het Leids Mediafonds dat spitwerk ondersteunen met subsidie. Dat kan door voor 1 april 2021 een aanvraag te doen. In de...
    More Posts
All Posts
×