• PRIVACYVERKLARING

  Het Leids Mediafonds bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor ons doel (het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek om inwoners, instellingen en bedrijven beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving). Hieronder leggen we uit welke gegevens we bewaren.

  Verwerkte persoonsgegevens en bewaartermijnen

  Het Leids Mediafonds verwerkt je persoonsgegevens als je je aanmeldt voor een van onze evenementen, je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een aanvraag doet voor een subsidie. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  • Evenementen: Als je je aanmeldt voor een evenement, dan verwerken we je naam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om je om de hoogte te houden van het evenement waarvoor je je aanmeldt en dit eventueel achteraf te evalueren. Deze gegevens worden maximaal zes maanden bewaard.
  • Nieuwsbrief: Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan verwerken we je e-mailadres. We gebruiken dit om je onze gratis nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je op elk moment uitschrijven en dan verwijderen we je je gegevens per direct uit onze administratie.
  • Subsidie-aanvragen: Als je een subsidie aanvraagt verwerken wij: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om de aanvragen te kunnen beoordelen en eventueel te honoreren. Bij niet-gehonoreerde aanvragen bewaren we deze gegevens maximaal een jaar om te kunnen inzien bij de volgende subsidieronde. Bij gehonoreerde aanvragen bewaren we deze gegevens tot zeven jaar na het afronden van het project in verband met wettelijke verplichtingen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Het Leids Mediafonds verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een subsidie-overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Leids Mediafonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Het Leids Mediafonds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leidsmediafonds.nl.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Leids Mediafonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar info@leidsmediafonds.nl. Het Leids Mediafonds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Deze privacyverklaring is vastgesteld op 19 juni 2018. Het Leids Mediafonds kan deze privacyverklaring aanpassen.